Min Node-red test opsætning

Jeg har i øjeblikket en Node-red kørende på en raspberry Pi 1-B, med Mosquitto MQTT broker og en ESP8266-01 med en DS18b20m , en esp8266-01 med en BME280 og en Sonoff relæ med custom software

Jeg er nu skiftet til en Home assistant installation på en Debian 10 platform, der kan jeg også kører min node-red installation, jeg har kun en Mqtt sensor tilbage resten har jeg opgraderet/ændret til ESPHOME platformen, og det er da bare så meget smartere