Batterilader 9.6v nimh

Batterilader projekt til opladning af 8 x 1.2v celler batteripakke styret af arduino

Diagram

 

Arduino kode

 int batsense = 0; //Indgang til batteri måling
 int powerout = 5; //lade regulering 0 fuld 5 off
 int lader = 4; //indikator at der lades
 int ladeslut = 6; //indikator at ladning er slut
 int ladetimeout = 18000; // hvor mange sekunder må der max lades
 int tidgaaet = 0; //hvor langtid har vi ladet
 int batvolt = 0; // Hvad er spændingen:
 int batvolt2 =0; //mellemregnings tal
 int batvoltlast = 0; // Hvad var spændingen sidst:
 int batvoltcount = 0; // hvor mange gange er den ikke steget:
 int maxbatvolt = 630; //maximal spænding på batterierne
 int minbatvolt = 328; //minimum spænding på batterierne
 int timeoutstop = 0; // flag for max tid for ladning
 int voltstop = 0; //Flag for max splænding tilladt
 int fuld = 0; // flag for normal opladning slut
 int tiddelay = 1000; // 1 sek
 int stabilbat = 10; //hvor mange sekunder skal batterispændinge være stabil eller faldende
 float batterivoltfaktor = 0.0233463035;
 int debugstate = 0;
 int deltaller = 0;
 int akkuvolt = 0;
 void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(powerout, OUTPUT);
  pinMode(lader, OUTPUT);
  pinMode(ladeslut, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  digitalWrite(powerout, HIGH);
  digitalWrite(lader, LOW);
  digitalWrite(ladeslut, LOW);
  analogReference(INTERNAL);
  delay(3000);
 }
 void loop() {
  batvolt = analogRead(batsense);
  if (debugstate == 1) {
   Serial.println(batvolt);
  }
 while (batvolt < 100) { //blink indtil der tilsluttes et batteri
   batvolt = analogRead(batsense);
   digitalWrite(lader, LOW);
   delay(1000);
   digitalWrite(ladeslut, HIGH);
   delay(2);
   digitalWrite(ladeslut, LOW);
   fuld = 0;
   timeoutstop = 0;
   voltstop = 0;
   tidgaaet = 0;
   batvoltcount = 0;
   if (debugstate == 1) {
    Serial.println(batvolt);
   }
  }
  if ((timeoutstop == 0) and (voltstop == 0) and (fuld == 0)) { // alt ok start ladning
   digitalWrite(powerout, LOW);
   digitalWrite(lader, HIGH);
   digitalWrite(ladeslut, LOW);
  }
  akkuvolt += batvolt;
  deltaller += 1;
 if (deltaller == 10) {
   batvolt2 = akkuvolt / 10;
   deltaller = 0;
   akkuvolt=0;
   Serial.println(batvolt2);
   Serial.println(batvoltcount+480);
 if (batvolt2 > batvoltlast) {  batvoltcount = 0; } else {  if (batvolt2 <= batvoltlast) {   batvoltcount += 1;  } } batvoltlast = batvolt2;
 }
  if (batvoltcount >= stabilbat) { // har spændinge være stabil eller faldende i 10 minutter, må vi være færdige
   fuld = 1;
   if (debugstate == 1) {
    Serial.println("Ladning er slut");
   }
   digitalWrite(powerout, HIGH);
   digitalWrite(lader, LOW);
   digitalWrite(ladeslut, HIGH);
   while (batvolt > minbatvolt) {
  batvolt = analogRead(batsense);  if (batvolt < minbatvolt)  {   fuld = 0;   batvoltcount = 0;   digitalWrite(ladeslut, LOW);  } }
 }
 if (batvolt >= maxbatvolt) { //maximal spænding på batterierne, sluk
   voltstop = 1;
   if (debugstate == 1) {
    Serial.println("Maxspaending");
   }
   digitalWrite(powerout, HIGH);
   while (batvolt > minbatvolt) { //blink indtil batterier bliver fjernet
    delay(1000);
    digitalWrite(lader, LOW);
    digitalWrite(ladeslut, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(lader, HIGH);
    digitalWrite(ladeslut, LOW);
    batvolt = analogRead(batsense);
    if (debugstate == 1) {
     Serial.print("Batteri spaending: ");
     Serial.println(batvolt * batterivoltfaktor);
    }
    if (batvolt < minbatvolt) {
     voltstop = 0;
    }
   }
 }
  if (tidgaaet > ladetimeout) { // Nu har det taget for lang tid at lade batterierne, sluk
   timeoutstop = 1;
   if (debugstate == 1) {
    Serial.println("Timeout");
   }
   digitalWrite(powerout, HIGH);
   while (batvolt > minbatvolt) { //blink indtil batterier bliver fjernet
    delay(1000);
    digitalWrite(lader, LOW);
    delay(1000);
    digitalWrite(lader, HIGH);
    batvolt = analogRead(batsense);
    if (batvolt < minbatvolt) {
     timeoutstop = 0;
     tidgaaet = 0;
    }
   }
 }
  delay(tiddelay);
  tidgaaet += 1;
  if (debugstate == 1) {
   Serial.print("Ladetid: ");
   Serial.println(tidgaaet);
   Serial.print("Batteri spaending:");
   Serial.println(batvolt * batterivoltfaktor);
   Serial.println(batvoltcount);
   Serial.println(batvolt);
  }
 }